MOS Study Guide for Microsoft Office 365 là một tài liệu hướng dẫn chính thức về Microsoft Office 365 được viết bởi John Pierce – một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin và ứng dụng văn phòng.
MOS Study Guide for Microsoft Office 365 là nguồn tài liệu cần thiết cho những ai đang chuẩn bị cho kỳ thi MOS (Microsoft Office Specialist) hoặc muốn nắm vững các kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả với Microsoft Office 365.
Với MOS Study Guide for Microsoft Office 365, việc chuẩn bị cho kỳ thi MOS hoặc nâng cao kỹ năng làm việc với Microsoft Office sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Microsoft

Xem thêm

Combo Khóa học Excel For Professionals

[Free download] Office cheat sheets

150 phím tắt Microsoft Office thông dụng cho người dùng Win/Mac