“Onward Search Salary Guide 2023” nêu một cách đầy đủ và ngắn gọn về ba chế độ lương: thấp, trung bình, cao của từng nghề trong các ngành. Năm 2023 với sự thay đổi của nhiều thứ nhưng vấn đề “Mức lương hiện tại là bao nhiêu” vẫn được sự quan tâm đông đảo của các ứng viên, thậm chí họ còn lấy làm tiêu chí chọn công việc hàng đầu.

Tài liệu gồm các nội dung:

– Giới thiệu tổng quan về tài liệu
– Dữ liệu lương

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Onward

Xem thêm

[Free download] Adecco: Vietnam Salary Guide 2023

Download tài liệu Salary Guide 2023

Mức lương của Facebook được tiết lộ: Mạng xã hội này trả bao nhiêu cho các kỹ sư, nhà phân tích, nhà tiếp thị?