“Vietnam Salary Guide 2023” cho biết thông tin chi tiết toàn diện về phạm vi lương và tất cả lợi ích của nhân viên trong các ngành. Mức lương cho vị trí của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi quy mô công ty, lợi ích, xu hướng cung và cầu địa phương. Các số liệu trong tài liệu này phản ảnh mức lương điển hình cho công việc của một cá nhân dựa trên vị trí, kinh nghiệm, trình độ học vấn, chứng chỉ và nhiều khía cạnh khác 

Tài liệu gồm 2 nội dung chính:

  • ▪Giới thiệu Adecco, một số khảo sát về tình hình nhân sự và thị trường lao động tại Việt Nam 
  • ▪Tiền lương điển hình của một số ngành tại Việt Nam năm 2023 

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Adecco

Xem thêm

Download tài liệu Salary Guide 2023

[Free download] 2023 Workplace Learning Report – Building The Agile Future

Xu hướng tuyển dụng toàn cầu tại Châu Á năm 2023