Với những người dùng mới bắt đầu sử dụng công cụ Power BI, việc tạo mô hình dữ liệu “Data Modeling” chưa bao giờ là đơn giản. Tài liệu “Power BI Data Modeling – Build Interactive Visualizations, Learn DAX, Power Query, and Develop BI Models” trình bày cách xây dựng một mô hình phân tích kinh doanh hoàn chỉnh kết hợp một số nguồn dữ liệu, thực hiện nhiều tính toán và chia tỷ lệ cho hàng trăm người dùng BI.

Các nội dung nổi bật của tài liệu bao gồm:

–  Tìm hiểu và làm quen hệ sinh thái Microsoft Power BI và ứng dụng Power BI Desktop

– Kết nối cơ sở dữ liệu của Excel và SQL Server, định hình và chuyển đổi dữ liệu bằng Power Query

– Giới thiệu về ngôn ngữ DAX, thực hành viết các hàm DAX và tạo cấu trúc phân cấp.

– Phát triển các mô hình kinh doanh bằng việc nghiên cứu về mô hình hóa dữ liệu

TẢI MIỄN PHÍ NGAY: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Workshop Online: Power BI – Just a visualization tool?

5 điều cần làm để bắt đầu học Power BI

Khóa học Phân tích & Trực quan hóa dữ liệu với Power BI