Power Pivot and Power BI ra đời nhằm mục đích đào tạo kiến thức và kĩ năng về Power Pivot và Power BI.
Pivot là một công cụ thông minh cho phép bạn xử lý và phân tích các tập dữ liệu lớn trong Excel. Power Pivot sở hữu rất nhiều tính năng tuyệt vời, cho phép bạn tạo mô hình dữ liệu, thiết lập quan hệ và tạo phép tính.
Power BI là công cụ hiện đại giúp các doanh nghiệp có thể thu thập, tổng hợp, thống nhất các dữ liệu và trực quan hóa, phân tích thông tin theo thời gian thực một cách hiệu quả nhất để đưa ra quyết định trong kinh doanh. Hai công cụ này đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp của những nhân sự hay làm việc với báo cáo và số liệu.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Rob Collie & Avichal Singh

Xem thêm

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Essentials

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Advanced