Python tricks the book: A buffet of awesome Python features như một cuốn sách ghi chép tất cả các thủ thuật, tính năng của Python được trình bày theo thứ tự. Một số thủ thuật rất dễ hiểu, và có thể ứng dụng trực tiếp vào công việc của người đọc. Một số tính năng còn lại sẽ tốn của bạn một chút thời gian để có thể suy ngẫm và tiếp thu.

Nếu người đọc đang gặp khó khăn về vấn đề áp dụng vào công việc của mình thì có thể tham khảo các ví dụ minh họa để nắm rõ hơn quy trình hoạt động, chắc chắn nó sẽ giúp ích cho bạn.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Dan Bader

Xem thêm

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

[Free download] Python for Data Analysis

[Free download] Hacking with Python: The ultimate beginners guide