Python for Data Analysis cung cấp một loạt các kiến thức cơ bản để biến dữ liệu thành thông tin chi tiết. Tài liệu bao gồm một loạt các công cụ và thuật toán phân tích dữ liệu để phân loại, phân cụm, trực quan hóa, mô phỏng và dự báo. Mục tiêu của cuốn sách này là giúp bạn hiểu dữ liệu của mình để tìm ra các mẫu, xu hướng, mối quan hệ và thông tin chi tiết. Nội dung tài liệu gồm các phần:

– Overview of Python Libraries for data scientists
– Reading data
– Selecting and filtering the data
– Data manipulation, sorting, grouping, rearranging
– Plotting the data
– Descriptive statistics
– Inferential statistics

XEM NGAY TẠI ĐÂY

Xem thêm

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu