Năm 2023 sẽ là một năm quyết định khi các kế hoạch chuyển đổi đầy tham vọng lần lượt xảy ra. Nhân sự sẽ cần duy trì năng lượng để sẵn sàng cho bản thân và giúp công ty đạt được những kết quả nhất định trong tương lai. Vậy các tổ chức liên quan (relatable organization) sẽ làm những gì tiếp theo để thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Rise of the relatable organization cho thấy rằng các tổ chức liên quan đang định hình lại công việc, cách làm việc và nơi làm việc.
Nội dung tài liệu:
– Reset lại cho phù hợp: để thích nghi với hệ điều hành công việc mới
– Hợp tác trong làm việc
– Đảm bảo hợp tác toàn diện, thúc đẩy sự phát triển bền vững
– Xây dựng lại các kỹ năng giúp ích cho công việc
– Khai thác năng lượng tập thể

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Mercer
Xem thêm