SQL for Data Analysis: Advanced Techniques for Transforming Data into Insights không chỉ đơn thuần là một hướng dẫn về SQL, mà còn cung cấp các kỹ thuật nâng cao giúp bạn tận dụng tối đa sức mạnh của SQL trong việc phân tích dữ liệu. 

Nội dung sách giúp bạn hiểu rõ hơn về SQL từ những kiến thức cơ bản đến những kỹ thuật phức tạp. Các phần này đặc biệt hữu ích cho các nhà phân tích dữ liệu và nhà khoa học dữ liệu muốn nâng cao kỹ năng SQL của mình. Cuốn sách không chỉ giới thiệu lý thuyết mà còn cung cấp các ví dụ và bài tập thực hành để bạn có thể áp dụng ngay vào dự án của mình. 

Nội dung chính bao gồm:

  1. Introduction
  2. SQL for Data Analysis
  3. Data Profiling
  4. Cohort Analysis
  5. Text Analysis
  6. Anomaly Detection
  7. Experiment Analysis
  8. Creating Complex Data Sets for Analysis
  9. Conclusion
  10. Index

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY  

Xem thêm 

Khoá học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu 

Các lệnh JOIN trong SQL 

SQL server là gì?