Cụm từ “chuyển đổi” (Transformation) đã được sử dụng trong vài năm. Trước đó, chúng ta đã nghe về “cải tiến” (Improvement) hoặc “tái thiết kế” (Re-engineering).

Các tổ chức và doanh nghiệp tiếp tục phát triển và thay đổi. Đại dịch đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực, đáng chú ý nhất là sự tăng cường vào sự đáp ứng thay đổi và nhu cầu của khách hàng. Những tổ chức có sự linh hoạt và thích ứng trong quản lý bằng quá trình chuyển đổi đã chứng tỏ sự thành công hơn trong những thay đổi vừa qua.

Đối với các chuyên gia tài chính, thế giới đang thay đổi này có thể khó hiểu. Tuy nhiên, bản thân vai trò của các chuyên gia tài chính đang thay đổi với sự tập trung nhiều hơn vào cái nhìn sâu sắc và những cân nhắc hướng tới tương lai thay vì chỉ báo cáo các sự kiện trong quá khứ. Họ cần phải làm rõ vai trò của mình để mở rộng nhiệm vụ, đảm nhiệm thêm các hoạt động của doanh nghiệp, xử lý và phân tích dữ liệu phi tài chính, cung cấp những hiểu biết sâu sắc (insights) dựa trên dữ liệu được thu thập. Từ đó, các chuyên gia tài chính mới có thể đóng một vai trò hiệu quả trong việc chuyển đổi của tổ chức.

Tài Liệu Transformational Journeys 2Nguồn: ACCA – TRANSFORMATIONAL JOURNEYS: FINANCE AND THE AGILE TRANSACTION

Tài liệu TRANSFORMATIONAL JOURNEYS: FINANCE AND THE AGILE ORGANISATION do đối tác chiến lược ACCA thực hiện và Chartered Accountants Australia và New Zealand phối hợp với Generation CFO thực hiện từ những hiểu biết sâu sắc về tài chính và kế toán trên toàn cầu. Tài liệu bao gồm các nội dung sau:

  1. The opportunity for transformational journeys
  2. What do we mean by ‘transformation’, anyway?
  3. Business cases or value cases?
  4. Undertaking a transformation
  5. Is transformation transforming itself?
  6. What can I do

Nguồn: ACCA Global

Học bổng ACCA Talent Scholarship 2022 (ATS 2022) là chương trình tìm kiếm và trao cơ hội cho 30 ứng viên tiềm năng trở thành nhân tố xuất sắc đang theo đuổi Chứng chỉ Kế toán Công chứng Anh quốc ACCA, được tổ chức thường niên bởi UniTrain.

🌐 Xem chi tiết học bổng: TẠI ĐÂY

Xem thêm