Tech Trend 2024 đóng vai trò như một chiếc la bàn giúp các doanh nghiệp định hướng trong bối cảnh nền công nghệ không ngừng phát triển hiện nay.

Tech Trend 2024 cung cấp cho chúng ta kiến thức ngành để hiểu rõ hơn về bối cảnh phát triển của công nghệ, trang bị cho những người ra quyết định các thông tin cần thiết để tự tin định hướng trong năm 2024.

Nội dung tài liệu

– 10 xu hướng chiến lược hàng đầu cho năm 2024

– Xu hướng công nghệ 2024: Tổng quan

– Xu hướng công nghệ 2024: Phương pháp luận

– Phương pháp tiếp cận để xác định vị trí hàng đầu của top 10 xu hướng cho năm 2024

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: HCL Tech

Xem thêm

Thu hẹp khoảng cách kỹ năng: Thúc đẩy sự nghiệp và nền kinh tế ở Việt Nam

Combo Khóa học Excel For Professionals

Cập nhật tính năng mới trong Excel – Tháng 01/2024