Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường hiện nay, vai trò của một CFO không chỉ đơn thuần là quản lý tài chính mà còn là một nhà lãnh đạo chiến lược, người đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và thúc đẩy sự thay đổi toàn diện của doanh nghiệp.

The 80/20 CFO: The Guide to Making Strategic Transformation in Your Company là một cẩm nang chiến lược, mở ra cánh cửa cho sự hiểu biết sâu sắc về cách thức một CFO có thể áp dụng nguyên lý 80/20 để tối ưu hóa hiệu suất và góp phần vào sự thành công của công ty.

Trong The 80/20 CFO, người đọc sẽ được hướng dẫn từ những nguyên lý cơ bản nhất đến những chiến lược phức tạp nhất trong việc quản lý tài chính và thúc đẩy sự chuyển đổi chiến lược. Từ cách phân tích dữ liệu một cách thông minh đến việc xây dựng các kế hoạch tài chính đột phá, mỗi chương đều chứa những kinh nghiệm thực tiễn và chiến lược có thể áp dụng tại thực tế.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: CFI

Xem thêm

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khoá học Mô hình Tài chính – Financial modeling

Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong ngành tài chính