Một nhóm tài chính tuyệt vời không chỉ làm những công việc cơ bản như tính lương, theo dõi chi phí, dòng tiền,.. Họ còn làm nhiều việc mang tính chiến lược hơn như giúp xác định và theo dõi KPI, hay đánh giá nguồn lực của công ty, đề xuất những chiến lược để giúp doanh nghiệp phát triển hơn trong tương lai. The anatomy of a strategic finance function là tài liệu hướng dẫn của CFO để tạo ra một hoạt động hướng tới tương lai. Sau một thời gian dài đấu tranh cho một vị trí trên bàn chiến lược, ngành tài chính cuối cùng cũng bắt đầu nhận được sự công nhận xứng đáng. Giờ đây, tài chính như một đối tác trong quá trình quyết định chiến lược kinh doanh của các giám đốc điều hành và nhà lãnh đạo.

Tài liệu gồm những nội dung:

– Tư duy tổng thể của chiến lược tài chính

– Con người: Yếu tố cốt lõi của chiến lược tài chính

– Chiến lược đối tác kinh doanh

– Mô liên kết cho chiến lược tài chính

– Giải quyết vấn đề

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Mosaic

Xem thêm

[Free download] Financial modeling handbook

[Free download] Financial Modelling In Excel

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp