“Financial modeling handbook” là một sổ tay tài liệu để giúp chúng ta am hiểu hơn về mô hình tài chính và các vấn đề xoay quanh nó. Tài liệu này dành các nhân sự ngành tài chính hay bất kể ai quan tâm về tài chính đều sẽ được tiếp thu những kiến thức cần thiết. Ngoài cách dùng những tính năng, hàm Excel cơ bản, “Financial modeling handbook” còn cập nhật những lỗi Excel điển hình mà người sử dụng Excel thường gặp phải.

Nắm trong tay “Financial modeling handbook”, chúng ta sẽ được tìm hiểu những nội dung sau:

Phần 1: Tỷ số tài chính

Phần 2: Phương pháp khấu hao

Phần 3: Top 10 hàm Excel

Phần 4: Định giá hàng tồn kho

Phần 5: BETA là gì?

Phần 6: Tùy chọn định giá

Phần 7: 5 tính năng Excel hàng đầu

Phần 8: Hướng dẫn định dạng có điều kiện

Phần 9: Các lỗi Excel điển hình

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: FMWC

Xem thêm

[Free download] Financial Risk Management

[Tải miễn phí] Financial Modelling In Excel

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO CẤP QUẢN LÝ