The art of company valuation and financial statement analysis xem xét lại việc định giá và phân tích báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. Các số liệu mà tác giả đưa ra cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan và làm rõ về các vấn đề đặt ra. Tài liệu chứa hơn 110 ví dụ xen kẽ trong các chương, mỗi ví dụ luôn minh họa rõ ràng ứng dụng thực tế trong việc thực hành định giá.

Nội dung tài liệu gồm:
– Giới thiệu tầm quan trọng, sự phát triển của kế toán doanh nghiệp
– Chỉ số chính về lợi nhuận và khả năng sinh lời
– Chỉ số cho sự ổn định tài chính
– Các chỉ số quản lý vốn lưu động
– Phân tích mô hình kinh doanh
– Chính sách phân phối lợi nhuận
– Các chỉ số quản lý vốn lưu động
– Định giá công ty
– Giá trị đầu tư

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Wiley

Xem thêm

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Kiến thức tài chính có thực sự quan trọng với một doanh nhân hay chủ doanh nghiệp?

Nhà phân tích tài chính ứng dụng SQL như thế nào?