EBITDA là một trong các chỉ số cần kiểm tra chặt chẽ trong quá trình M&A (Mergers and Acquisitions – Sáp nhập và Mua lại). Trong quá trình đàm phán một thương vụ M&A, người mua và người bán sẽ xem xét kỹ lưỡng một số các yếu tố để đồng ý về một mức giá nắm bắt đúng giá trị của công ty.

EBITDA – viết tắt của thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao – cụm từ này được sử dụng như một cách để đo lường hiệu suất của công ty. EBITDA cho biết liệu một doanh nghiệp có lãi hay không bằng cách tiết lộ thu nhập của các hoạt động vận hành thông thường của công ty.

Trong ebook này, bạn sẽ học được:
ɚ Cách nhà đầu tư sử dụng EBITDA
ɚ Liệu EBITDA có giống như dòng tiền hay không
ɚ Cách sử dụng EBITDA đã điều chỉnh để giúp công ty của bạn hấp dẫn hơn đối với người mua

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Quản lý doanh nghiệp bằng Power BI với các loại báo cáo tài chính

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA PM/F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)