Tài liệu này giúp nhà quản lý hiểu về các đặc tính của “Doanh nghiệp định hướng dữ liệu” – “Data-driven enterprise” và các khả năng mà chúng mang lại. Tài liệu cũng cung cấp tài nguyên để tìm hiểu sâu hơn về cách áp dụng định hướng này trong tổ chức của bạn.
Nội dung nổi bật: 7 đặc tính của một “Doanh nghiệp định hướng dữ liệu” gồm có:
1) Dữ liệu được đưa vào mọi quyết định, tương tác, và quá trình.
2) Dữ liệu được xử lý và phân phối trong thời gian thực.
3) Lưu trữ dữ liệu linh hoạt cho phép việc tích hợp, dữ liệu sẵn sàng để sử dụng.
4) Mô hình vận hành dữ liệu xử lý dữ liệu như một sản phẩm.
5) Vai trò của giám đốc dữ liệu được mở rộng với việc tạo ra giá trị.
6) Tư cách thành viên hệ sinh thái dữ liệu là chuẩn mực.
7. Ưu tiên và tự động hóa Quản lý dữ liệu cho quyền riêng tư, bảo mật, và khả năng phục hồi.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Lợi ích của Phân tích và Khám phá dữ liệu trong doanh nghiệp

Thành công trong kinh doanh với dữ liệu

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp