Chúng ta đang bước vào Thời đại Con người Mới – thời điểm mà mọi người đang sử dụng công nghệ và các công cụ kỹ thuật số để tăng cường kết nối giữa con người, để có thể làm việc hiệu quả hơn và sống một cuộc sống có ý nghĩa. Báo cáo The New Human Age – 2023 Workforce Trends sẽ giúp bạn khám phá các xu hướng lực lượng lao động đang đẩy nhanh quá trình Thời đại Con người Mới.

Tải miễn phí: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Nhân sự non-IT nên học kỹ năng Technology nào? Tại sao?

[Free Download] Brand Finance Global 500 2023 Report

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel