The rise and rise of the global balance sheet xem xét bảng cân đối kế toán của 10 quốc gia chiếm hơn 60% thu nhập toàn cầu: Úc, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nhật Bản, Mexico, Thụy Điển, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

The rise and rise of the global balance sheet tìm thấy được ba tiềm năng trong tương lai của các chủ thể kinh tế toàn cầu:
– Một mô hình mới trong đó giá trị tài sản cao hơn so với thu nhập
– Sự đảo ngược về giá trị trung bình của tài sản
– Tái cân bằng bảng cân đối kế toán so với thu nhập nhờ tăng trưởng GDP nhanh

Trong The rise and rise of the global balance sheet các chuyên gia tìm cách tạo ra một nền tảng phân tích, một phương pháp kế toán chẩn đoán để hỗ trợ nghiên cứu sâu về sức khỏe của nền kinh tế thế giới.

Nội dung tài liệu:
1. Sự tăng trưởng gấp ba lần của bảng cân đối kế toán toàn cầu
2. Trong bốn lĩnh vực của nền kinh tế, các hộ gia đình kiểm soát 95% giá trị tài sản ròng
3. Sự khác biệt kéo dài hai thập kỷ giữa giá trị ròng và GDP
4. Định giá tăng và lợi nhuận hoạt động giảm
5. Nhìn lại sự tăng trưởng tài chính và tính bền vững nợ
6. Mô hình và các sự lựa chọn
7. Bảng cân đối kế toán toàn cầu

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: McKinsey Global Institute

Xem thêm

Khoá học Mô hình Tài chính

Quản lý doanh nghiệp bằng Power BI với các loại báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính – Nền tảng quản trị doanh nghiệp