The state of finance transformation cho người đọc nhận thấy vai trò của tài chính trong các tổ chức đang dần thay đổi. Nhờ sự thay đổi và phát triển của công nghệ, nhiều nhiệm vụ nhàm chán như việc nhập dữ liệu vào bảng tính theo cách thủ công đã được tự động hóa.

Nhưng làm thế nào để các chuyên gia tài chính có thể tận dụng công nghệ để thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong tổ chức và trong vài trò hàng ngày của một nhà tài chính. Làm thế nào để có thể thuyết phục CEO rằng đã đến lúc đầu tư vào chuyển đổi tài chính. The state of finance transformation sẽ cho người đọc câu trả lời.

Nội dung tài liệu gồm:

Phần 1: Giới thiệu chung

Phần 2: Nhận biết nhưng người tham gia vào báo cáo

Phần 3: Bối cảnh: Chuyển đổi tài chính

Phần 4: Động lực chuyển đổi tài chính

Phần 5: Tác động tích cực của chuyển đổi tài chính

Phần 6: Thách thức khi triển khai công nghệ mới

Phần 7: Văn hóa của sự thay đổi

Phần 8: Tiếp nhận thành công

Phần 9: Tương lai của tài chính

Phần 10: Kết luận

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Finance Alliance

Xem thêm

Kiến thức tài chính có thực sự quan trọng với một doanh nhân hay chủ doanh nghiệp?

Nhà phân tích tài chính ứng dụng SQL như thế nào?

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)