VLOOKUP là một hàm tra cứu vô cùng hữu ích trong Excel, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và trả về dữ liệu tương ứng từ một bảng dữ liệu khác. Hàm này được sử dụng phổ biến do tính linh hoạt và hiệu quả của nó trong việc xử lý dữ liệu. 

Để giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về hàm VLOOKUP trong Excel, UniTrain sẽ cung cấp cho bạn tài liệu “The Ultimate Guide to Vlookup” của John Macdougal. Ebook này bao gồm những hướng dẫn cơ bản về cách làm thế nào để sử dụng hàm Vlookup trong Excel một cách hiệu quả. 

Tải tài liệu miễn phí: TẠI ĐÂY 

Xem thêm

[Free Download] 10 Excel Pro Tips – Excel Tutorials for Windows & Mac

Cách sắp xếp và lọc các ô dữ liệu trong Excel 

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu