Nghề tài chính đã phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn, để đáp ứng kịp thời những thay đổi trong nhu cầu kinh doanh những năm gần đây. “The Who, What and Why of Financial Planning & Analysis” được các chuyên gia tài chính biên soạn nhằm tạo một nguồn tài nguyên quý giá, vạch ra con đường phía trước cho chuyển đổi tài chính.

Nội dung tài liệu gồm:

– Tài chính mang lại gì?

– Định nghĩa FP&A

– Một ngày của các chuyên gia FP&A

– Đặc điểm của các tổ chức lãnh đạo FP&A

– Con đường sự nghiệp đến và qua FP&A

– Các thuật ngữ FP&A

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: AFP

Xem thêm

Công nghệ chuyển đổi số trong sản xuất

Vai trò và giá trị của nhân sự tài chính – kế toán trước cơn bão chuyển đổi công nghệ số

Tương lai của chuyển đổi kỹ thuật số và các xu hướng hiện tại