Tài liệu “Việt Nam giữa làn sóng layoffs công nghệ toàn cầu” được viết ra nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp một cái nhìn tổng quan về tình hình layoffs toàn cầu cũng như ảnh hưởng của nó tại Việt Nam. Ngoài ra, tài liệu cũng cung cấp thông tin về các giải pháp, chính sách, triển vọng và các điểm mạnh của ngành công nghệ tại Việt Nam trong bối cảnh này, giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hiện tại, cũng như có thể đưa ra quyết định và kế hoạch hợp lý để đối phó với tình hình khó khăn này.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Kỹ năng công nghệ của ngày mai: Dữ liệu (Data)

Cập nhật: Xu hướng công nghệ trong Phân tích dữ liệu năm 2022

Combo khóa học Business Intelligence