“Vietnam Pocket Tax Book 2023 – Sách thuế Việt Nam bỏ túi 2023” được đánh giá như một hướng dẫn toàn diện và là công cụ tham khảo hữu ích cho người đang tìm hiểu thông tin về thuế Việt Nam 2023.

Tài liệu này được biên soạn dựa trên các quy định và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số quy định pháp luật đề xuất vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, với các nội dung nổi bật được nhiều người quan tâm như: Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT), Chuyển giá (Transfer Pricing), Thuế giá trị gia tăng (VAT), Thuế thu nhập cá nhân (PIT), …

TẢI MIỄN PHÍ NGAY: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Download tài liệu Vietnam tax and legal handbook

Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)