Vietnam Tax & Legal Handbook là cuốn cẩm nang thuế và pháp lý hữu ích dành cho các nhà đầu tư tiềm năng và những người mới tham gia vào thị trường Việt Nam. Lưu ý, cẩm nang cung cấp hướng dẫn chung về một loạt các vấn đề pháp lý và thuế và không nên được sử dụng thay thế cho lời khuyên dựa trên các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân. 

Download hướng dẫn

Xem thêm

Download tài liệu Tax season 2020: what would you do differently?

Thực hiện sớm IFRS, cơ hội để doanh nghiệp mạnh hơn

Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)