Sự bùng phát coronavirus (COVID-19) đã mang lại sự đau khổ đáng kể cho con người và sự gián đoạn kinh tế lớn.
Chúng ta đều đang cảm nhận các cơn co thắt đầu ra ở Trung Quốc trên khắp thế giới, phản ánh vai trò chủ chốt và quan trọng của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, du lịch và thị trường hàng hóa. Các vụ dịch sau đó ở các nền kinh tế khác cũng có tác động tương tự, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn.

Xem nền kinh tế đã bị đe dọa cụ thể như thế nào trong đại dịch.

Xem thêm

Download tài liệu Tác động của COVID-19 lên suy nghĩ và hành vi của người tiêu dùng Việt

Download tài liệu Small business insights in the COVID-19 crisis

Download tài liệu How Businesses should deal with the COVID-19 outbreak