Mặc dù có rất nhiều thông tin có sẵn, một số chủ doanh nghiệp vẫn đang vật lộn để tiếp cận nguồn thông tin quan trọng cũng như những lời khuyên cho doanh nghiệp của họ. Để hỗ trợ tốt hơn các doanh nghiệp có nhu cầu, PracticeWeb đã chọn một loạt các chủ đề cộng đồng từ Diễn đàn doanh nghiệp Vương quốc Anh, trong đó cuộc thảo luận đã đặt vấn đề, trả lời các thắc mắc và đưa ra hướng dẫn về khủng hoảng của doanh nghiệp nhỏ thời Covid-19.

Download tài liệu

Xem thêm

Download tài liệu Guide for better response to Covid-19

Download tài liệu The impact of Covid-19 on businesses

Kịch bản nào cho kinh tế thế giới sau đại dịch Covid-19