Virus corona tấn công vào nền kinh tế Trung Quốc bất ngờ vào tháng 1 năm 2020 đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Tình hình khủng hoảng vẫn đang tiếp tục lan rộng đặt ra sự căng thẳng ngày càng nặng nề đối với các doanh nghiệp, làm nảy sinh những vấn đề và thách thức kinh doanh. Trong bối cảnh Covid-19 bùng phát, các doanh nghiệp nên xem xét vấn đề và hướng giải quyết của những thách thức này, đặc biệt là ở vai trò của kế toán.

Hướng dẫn này của RSM giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp nên xem xét trong thời gian dịch và một số hành động chính được khuyến nghị.

Download tài liệu tại đây

Xem thêm

Download tài liệu Small business insights in the COVID-19 crisis

Download tài liệu Guide for better response to Covid-19

Nới lỏng định lượng: Liều thuốc giảm đau kinh tế hiệu quả cho doanh nghiệp mùa dịch Covid-19?