Thông thường, người dùng có thể lựa chọn nhiều cách khác nhau để tính trung bình trong Excel. Trong bài viết dưới đây, UniTrain sẽ đưa ra 2 ví dụ cụ thể về cách tính điểm trung bình của học sinh và doanh thu trung bình bằng hàm AVERAGEAVERAGEIF trong Excel.

Cách tính điểm trung bình của học sinh bằng hàm AVERAGE

Giả sử có tập dữ liệu về danh sách điểm của 3 môn học khác nhau của một số học sinh (như hình dưới). Bây giờ, người dùng muốn tính điểm trung bình của học sinh bằng cách sử dụng hàm AVERAGE.

Dataset for Calculating Average Marks of Students in Excel

Bạn chỉ cần nhập công thức vào ô F6 > nhấn phím Enter > kéo biểu tượng Fill Handle xuống để sao chép công thức vào các ô còn lại.

=AVERAGE(C6:E6)

Excel Average Formula Examples - Calculating Average Marks of Students

Cách tính doanh thu trung bình bằng hàm AVERAGEIF

Một ví dụ phổ biến khác về việc sử dụng công thức trung bình là tính doanh thu trung bình. Giả sử có tập dữ liệu về danh sách các cửa hàng bán hàng, địa điểm và doanh thu bán hàng. Người dùng sẽ tính doanh thu trung bình của các cửa hàng ở Texas bằng cách sử dụng hàm AVERAGEIF.

Dataset for Calculating Average Revenue in Excel

Bạn chỉ cần nhập công thức vào ô C20 và nhấn phím Enter.

=AVERAGEIF(C6:C16,C19,D6:D16)

Excel Average Formula Examples - Calculating Average Revenue in Excel

Nguồn: ExcelDemy

Xem thêm

Khóa học Combo Excel for Professionals

Cách tự động chia tỉ lệ trục biểu đồ trong Excel

Tính năng Excel mới toanh bạn không nên bỏ lỡ

Free Download: Excel Smart Guide

Tags