Khi kết nối trang tính của Google để làm nguồn dữ liệu cho Power BI, bạn sẽ tiết kiệm và loại bỏ được rất nhiều thao tác rườm rà như xuất dữ liệu, tải dữ liệu, đổi tên,… điều này sẽ giúp bạn tăng năng suất và hiệu quả công việc, hãy cùng UniTrain tìm hiểu nhé.

Bước 1: Get data\More\Google Sheets\Connect

Get data from Google Sheets

Bước 2: Copy đường dẫn link Google sheets

Hình 2

Bước 3: Paste đường dẫn\Ok

Hình 3

Bước 4: Sign in với tài khoản Google\Connect

Hình 4

Hình 5

Bước 5: Chọn bảng dữ liệu\Load

Hình 6

Những điểm cần lưu ý:

Power Query Online
Trình kết nối này chưa khả dụng trong Power Query Online và trải nghiệm dataflows.
Bộ nhớ dùng chung
Đầu nối này không hỗ trợ kết nối với bộ nhớ dùng chung.
Đa kết nối
Trình kết nối này sử dụng ResourcePath khác cho mọi URL của Google Sheets. Bạn sẽ cần xác thực mọi đường dẫn và URL, nhưng cũng có thể không cần đăng nhập vào Google nhiều lần nếu các phiên trước đó vẫn hoạt động.
Xem thêm

Tags