Hướng dẫn về mức lương tư vấn của Tạp chí Tài chính Úc cung cấp tổng quan về mức lương khởi điểm ước tính, theo cấp bậc, cho các chuyên gia tư vấn tại Accenture, Deloitte, EY, KPMG và PwC.

Hướng dẫn về tiền lương bao gồm các cấp bậc, nhưng không bao gồm cấp chủ phần hùn (hoặc giám đốc điều hành) tại các công ty. Các ước tính cụ thể đề cập đến vai trò tư vấn tại các công ty và dựa trên thông tin từ trang web đánh giá nhà tuyển dụng Glassdoor, bốn trong số năm công ty, các nhà lãnh đạo và nhân viên cũ và hiện tại, và các nhà tuyển dụng.

Hướng dẫn về mức lương tư vấn của Tạp chí Tài chính Úc tiết lộ rằng Accenture có mức lương khởi điểm cao nhất trong tất cả các cấp bậc.

Accenture, Deloitte, KPMG và PwC đã xác nhận thông tin trong báo cáo này. EY hiện là công ty duy nhất từ chối bình luận.

Tạp chí Tài chính đã tiến hành nghiên cứu bổ sung dữ liệu cho EY thông qua các lãnh đạo và nhân viên hiện tại và cũ và nhiều nhà tuyển dụng trong khu vực. Chức danh công việc chính xác cho cùng một cấp bậc có thể khác nhau trong một số lĩnh vực tư vấn tại các công ty.

Dữ liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 29 tháng 7 năm 2021, với tỷ lệ trả lương chính thức của KPMG cho các chuyên gia tư vấn của mình.

KPMG đã cung cấp cho Tạp chí Tài chính mức lương tối thiểu sửa đổi cho các chuyên gia tư vấn vào cuối tháng 7 năm 2021. Những số liệu này sẽ có hiệu lực từ tháng 10 năm 2021, đối với tất cả các cấp bậc ngoại trừ sinh viên tốt nghiệp. Các số liệu của nhóm sinh viên tốt nghiệp sẽ có hiệu lực từ tháng 2 năm 2022.

Hướng dẫn cho thấy rằng gã khổng lồ tư vấn Accenture trả cho các nhà tư vấn mức lương khởi điểm cao nhất ở tất cả các cấp. Mức lương thấp nhất thay đổi theo cấp bậc cho Deloitte, EY, KPMG và PwC.

Big4

Hướng dẫn về tiền lương tư vấn

Thị trường việc làm tư vấn

Tính đến giữa năm 2021, thị trường Úc đang thiếu các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm do nhu cầu khách hàng phục hồi bất ngờ và sự mất mát của một lượng nhân viên nước ngoài do các hạn chế đi lại của COVID-19. Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp phải tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc và các lợi ích khác để giữ chân và tuyển dụng nhân viên.

Tình hình trái ngược với năm ngoái, khi các công ty cắt giảm giờ làm, trả lương hoặc số lượng nhân viên, hoặc kết hợp các biện pháp này.

Năm công ty tư vấn lớn có trung bình 530 quảng cáo việc làm trên trang mạng kinh doanh LinkedIn tính đến ngày 12 tháng 7 năm 2021.

EY có số lượng quảng cáo cao nhất, 676, trong khi Deloitte có số lượng quảng cáo thấp nhất, 466. Số lượng vị trí đăng tuyển thực tế trên các công ty cao hơn nhiều, vì nhiều quảng cáo đề cập đến nhiều vị trí trên nhiều cấp bậc.

Cách sử dụng các bảng

Các bảng này được thiết kế để cung cấp cho các chuyên gia làm việc trong bộ phận tư vấn của mỗi công ty điểm chuẩn về mức lương tối thiểu ở mỗi cấp độ và bao nhiêu năm kinh nghiệm mà họ thường yêu cầu.

Thứ hạng cao nhất trong các bảng là thứ hạng trước khi trở thành chủ phần hùn hoặc trong trường hợp của Accenture là giám đốc điều hành tại mỗi công ty tương ứng.

Các phúc lợi chính ngoài lương

Ba trong số năm công ty đã cung cấp thêm chi tiết về các phúc lợi phi tiền tệ được cung cấp cho nhân viên.

Nghỉ phép

 • Accenture: 18 tuần nghỉ phép có lương, có thể linh hoạt nghỉ phép trong vòng 24 tháng. Không có thời hạn kiểm tra trình độ. Được sử dụng bởi khoảng 400 người chăm sóc mỗi năm.
 • Deloitte: 18 tuần nghỉ phép có lương, có thể linh hoạt nghỉ phép trong vòng 36 tháng. Thời gian kiểm tra trình độ sáu tháng. Được sử dụng bởi trung bình 300 người chăm sóc mỗi năm.
 • EY: 18 tuần nghỉ phép có lương tính đến tháng 7 năm 2021. Phụ huynh có thể linh hoạt trong vòng 24 tháng. Không có thời hạn kiểm tra trình độ
 • KPMG: 26 tuần nghỉ phép có lương cho tất cả nhân viên kể từ tháng 7 năm 2021. Điều này có thể được sử dụng linh hoạt bởi một trong hai phụ huynh trong vòng 24 tháng. Không có thời hạn kiểm tra trình độ.
 • PwC: 18 tuần nghỉ phép có lương mà cha / mẹ có thể thay đổi linh hoạt trong vòng 12 tháng. Không có thời hạn trình độ. Được sử dụng bởi khoảng 450 người chăm sóc mỗi năm.

Làm việc tại nhà/giờ làm việc linh hoạt

 • Accenture: Nhân viên có thể chọn thời gian và địa điểm họ làm việc, nhưng tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Một nữ phát ngôn viên cho biết: “Chúng tôi có các cuộc thảo luận trước với tất cả các khách hàng của mình để lập kế hoạch và điều chỉnh các phương thức làm việc phù hợp cho nhân viên của Accenture.”
 • Deloitte: Công ty đã loại bỏ thời gian bắt đầu và kết thúc thời gian đã được định và nhân viên có thể làm việc từ xa 100% thời gian. Khi làm việc với khách hàng nhóm, nhân viên Deloitte sẽ phải tuân thủ công việc của khách hàng. Tính năng hoạt động linh hoạt của công việc cũng là thuộc tính khách hàng yêu cầu.
 • EY: Tất cả các vị trí linh hoạt, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.
 • KPMG: Phương pháp tiếp cận “3 trung tâm” – văn phòng, nhà riêng hoặc địa điểm khách hàng – trong đó tất cả các vị trí đều linh hoạt tùy theo yêu cầu của khách hàng.
 • PwC: Công ty đã có chính sách “mọi vị trí linh hoạt” kể từ năm 2015.

Đào tạo/giáo dục

 • Accenture: Một loạt các chương trình đào tạo có sẵn trong sự nghiệp của mỗi cá nhân, bao gồm: chương trình đào tạo nhân viên mới; chứng chỉ kỹ thuật (đối với phần mềm như AWS, Salesforce và Workday); Đào tạo “thương hiệu công nghệ”; các khóa học phát triển lãnh đạo và quản lý; một thư viện đào tạo tự phục vụ trực tuyến.
 • Deloitte: Chương trình đào tạo có sẵn bao gồm: chương trình “Bước vào tương lai” (đào tạo ảo về một loạt các kỹ năng công nghệ, hợp tác và giải quyết vấn đề); các khóa học về công nghệ mới và kỹ năng tư vấn; các chương trình phát triển năng lực lãnh đạo; và tiếp cận các khóa học công nghệ do bên ngoài tổ chức.
 • EY: Một loạt các chương trình đào tạo có sẵn, bao gồm: Chương trình đào tạo EY Badges; tiếp cận miễn phí các khóa học như thạc sĩ quản trị kinh doanh, thạc sĩ phát triển bền vững và thạc sĩ phân tích kinh doanh thông qua Đại học Hult; đào tạo trực tuyến về các kỹ năng chuyên môn và kỹ thuật như kỹ năng tư vấn cốt lõi, quản lý rủi ro và độc lập, lãnh đạo và huấn luyện.
 • KPMG: Chương trình đào tạo có sẵn bao gồm: Phát triển năng lực lãnh đạo; đào tạo kỹ thuật bên ngoài, nội bộ và trực tuyến (bao gồm các chủ đề như máy học, trí tuệ nhân tạo và phân tích); và huấn luyện công nhận (thông qua Hiệp hội huấn luyện).
 • PwC: Đào tạo có sẵn bao gồm: chương trình nâng cao kỹ năng số; một học viện kỹ thuật số; một chương trình tăng tốc kỹ thuật số; chương trình đội hòa nhập hàng đầu; đào tạo tại học viện quản trị doanh nghiệp, xã hội và môi trường toàn cầu mới của công ty.

Xem thêm

Vault Consulting 50: Quyền lực của Deloitte trong Big 4 đã kết thúc (2021)

Bốn ông lớn kiểm toán tăng cường tuyển dụng khi lệnh cấm du lịch cắt giảm nguồn nhân tài