Chuyên gia tài chính muốn các giải pháp quy trình nghiệp vụ quản lý trong kinh doanh dành cho doanh nghiệp (Business Process Management – BMP) hỗ trợ lập bảng điều khiển và trực quan hóa dữ liệu để lập kế hoạch kinh doanh lý tưởng, đầy đủ thông tin. Theo khảo sát Pulse of Performance Management – Do Craig Schiff, Giám đốc điều hành của BPM Partners tổ chức năm 2020,  51% chuyên gia tài chính muốn những giải pháp quản lý hiệu suất kinh doanh (BPM) tích hợp với Microsoft Power BI.

Cuộc khảo sát — được phát hành hàng năm bởi công ty tư vấn BPM Partners — cung cấp phân tích chuyên sâu về các xu hướng và công nghệ có liên quan trong thị trường phần mềm BPM. Những người trả lời khảo sát năm nay bày tỏ sự quan tâm lớn đến tích hợp thông minh kinh doanh (BI),  xác định Power BI là giải pháp ưa thích trước tất cả các công cụ BI khác trong danh sách.

Trong khi phần mềm BPM giúp nhóm tài chính hợp nhất dữ liệu toàn công ty cho các quy trình lập kế hoạch kinh doanh nhanh — như lập ngân sách, dự báo, báo cáo và kết thúc cuối tháng — Power BI cho phép người dùng dễ dàng hình dung các chỉ số kinh doanh chính bằng các biểu đồ, và bảng điều khiển tương tác. Khi được kết nối với các nền tảng BPM tích hợp, Power BI giúp các nhóm tài chính xác định xu hướng kinh doanh, đơn giản hóa các mô hình dữ liệu phức tạp.

Nếu các nhà lãnh đạo tài chính không thể hình dung rõ ràng những lựa chọn họ đưa ra hôm nay sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng. Một chiến lược BI giúp duy trì một cách tiếp cận tích hợp, lập kế hoạch kinh doanh

UniTrain lược dịch

Xem thêm

Sự khác biệt giữa Power Pivot, Power Query và Power BI

5 tính năng mới được yêu thích – Sắp có trên Power BI

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI