Bốn công ty kiểm toán lớn – Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC – tiếp tục tăng trưởng bất chấp sự suy thoái kinh tế do đại dịch tác động đến nhu cầu các dịch vụ tư vấn.

Doanh thu của bốn công ty tăng 6,6% lên đến 9,1 tỷ USD cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6, danh sách 100 công ty kế toán hàng đầu của Tạp chí Tài chính Úc năm 2020 cho thấy.

Sự thay đổi trong tăng trưởng doanh thu dao động từ 12,7% ở EY, 10% ở Deloitte và 7% ở KPMG, trong khi ổn định ở PwC.

Công việc kiểm toán thuần túy đã củng cố kết quả tài chính 2020 với mức tăng trưởng dao động giữa 7,4% ở PwC, 6,9% ở EY, 5,9% ở Deloitte và 2% ở KPMG.

Glenn Carmody, Lãnh đạo dịch vụ đảm bảo của EY Oceania cho biết bộ phận kiểm toán của công ty đã hoạt động mạnh mẽ “nhờ vào chiến thắng một số hợp đồng kiểm toán quan trọng” bao gồm công ty khai thác toàn cầu BHP và công ty năng lượng tích hợp Origin Energy.

“Các khách hàng của chúng tôi ngày càng tin tưởng nhiều hơn vào chức năng kiểm toán thông qua COVID, đặc biệt là xung quanh các lĩnh vực như khả năng hoạt động liên tục, suy giảm, tính toán kích thích của chính phủ và chuẩn mực cho thuê mới, và hầu hết khách hàng đã phát hành báo cáo tác động COVID như một phần của báo cáo tài chính, “ông Carmody nói.

Eileen Hoggett, Lãnh đạo quốc gia về kiểm toán độc lập của KPMG, nói rằng công ty đã buộc phải điều chỉnh các quy trình của mình để kiểm toán trong khi làm việc từ xa.

“Hầu hết mọi khía cạnh của hoạt động kiểm toán đã phải được sửa đổi và nhân viên của chúng tôi đã thích nghi và vượt qua những thách thức một cách đặc biệt. Chúng tôi cùng với nhiều công ty khác đã được thúc đẩy nhanh hơn và sâu hơn trong lộ trình chuyển đổi, với cổ phiếu ảo và truyền thông kỹ thuật số thay thế giao tiếp trực tiếp truyền thống tại khách hàng,”bà Hoggett nói.

“Chúng tôi nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ đảm bảo trên nhiều lĩnh vực ESG [môi trường, xã hội và chính trị] và các dữ liệu phi tài chính khác khi Úc xuất hiện từ suy thoái và phục hồi.”

Matt Graham, Lãnh đạo dịch vụ đảm bảo của PwC, cũng cho biết việc kiểm toán phức tạp hơn trong bối cảnh COVID-19.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là năm thử thách nhất mà tôi từng chứng kiến trong sự nghiệp kiểm toán của mình. Là một công ty, chúng tôi đã chứng kiến sự phát triển trong hoạt động kiểm toán của mình từ cả khách hàng mới và sự phức tạp ngày càng tăng của công việc kiểm toán trong giao đoạn COVID -19, “ông Graham nói.

Phát ngôn viên của Deloitte, Carmen Roche cho biết công ty không “bình luận về hiệu suất riêng hoạt động kinh doanh của họ”.

 

Mặc dù Deloitte có hoạt động tư vấn lớn, hoạt động kiểm toán của họ lại nhỏ hơn các đối thủ.

PwC, Ernst & Young và KPMG kiếm được gần 94% phí kiểm toán từ các công ty trong tiêu chuẩn S & P / ASX 200, cho thấy bốn công ty kiểm toán lớn thực sự là ba công ty  kiểm toán lớn. Tỷ lệ phí kiểm toán của Deloitte là 6%, tăng từ 5% vào năm 2008.

Theo Edmund Tadros.

Xem thêm

Kiểm toán viên đang chuyển sang công nghệ mới trong bối cảnh khủng hoảng COVID-19

7 xu hướng vĩ mô tác động tới ngành dịch vụ tài chính hậu Covid-19

Cách giữ chân nhân tài của Big 4