Các công ty kiểm toán Big4 đã được các chuyên gia công nhận vì nỗ lực hướng tới bình đẳng giới của họ và tất cả đều được xuất hiện trong danh sách 50 nhà tuyển dụng hàng đầu cho phụ nữ (the Times Top 50 Employers for Women list).

Danh sách hàng năm do Times đưa ra là tập hợp các nhà tuyển dụng có uy tín nhất của Vương quốc Anh đang phấn đấu vì bình đẳng giới tại nơi làm việc và năm nay PwC, Deloitte, KPMG và EY đều có tên trong danh sách.

The Times cho biết các công ty trong danh sách không được xếp hạng và tất cả các công ty đều được công nhận bình đẳng.

Sarah Churchman, trưởng phòng hòa nhập, cộng đồng và phúc lợi tại PwC Vương quốc Anh, cho biết: ‘Thật là một đặc ân khi được công nhận cho công việc của chúng tôi nhằm cải thiện bình đẳng giới. 

Trong nhiều năm tập trung vào sự đa dạng, chúng tôi đã học được rằng việc đưa sự hòa nhập vào trong toàn bộ nền văn hóa và quy trình của chúng tôi là chìa khóa để đạt được tiến bộ.

PwC có một kế hoạch đa dạng và bao gồm năm điểm, bao gồm các huấn luyện viên tiến bộ cho các giám đốc nữ tiềm năng cao và cấm các danh sách tuyển dụng toàn nam giới. Trong thời gian đại dịch xảy ra, một mã thời gian được cung cấp cho tất cả nhân viên để tính thời gian dành cho các trách nhiệm chăm sóc nhằm giúp cân bằng giữa công việc và trách nhiệm gia đình dễ dàng hơn.

Charlotte Woodworth, giám đốc bình đẳng giới tại Business in the Community, cho biết: ‘Covid-19 đã làm sáng tỏ mức độ chúng ta phải tiến tới bình đẳng giới: bằng cách phải gánh vác những thứ như gánh nặng trách nhiệm quan tâm nhiều hơn, phụ nữ đã bị ảnh hưởng không tương xứng bởi việc khóa máy. ‘

Một trong ba công ty Big4 khác trong danh sách là Deloitte.

Miriam Earley, giám đốc phụ trách hòa nhập và phúc lợi của Deloitte Vương quốc Anh, cho biết: ‘Deloitte có 24% đối tác là nữ, với mục tiêu 40% là nữ vào tháng 6 năm 2030. 

Chúng tôi đã có sự gia tăng đáng kể về số lượng phụ nữ được đề bạt làm giám đốc, từ 34% vào năm 2019 lên 42% vào năm 2020. Chúng tôi biết vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng giải thưởng này ghi nhận những tiến bộ mà chúng tôi đang cùng nhau đạt được.

‘Chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp can thiệp và chính sách khác nhau để hỗ trợ cân bằng giới. Những điều này bao gồm tăng thời gian nghỉ phép và trả lương cho cha mẹ không sinh con, làm mới cách tiếp cận của chúng tôi đối với Mạng lưới cân bằng giới và đảm bảo tất cả các quy trình tuyển dụng và khen thưởng của chúng tôi là khách quan và nỗ lực xóa bỏ thành kiến.’

Xem thêm

Tặng tài liệu Big 4 Handbook

Khóa học Thực hành Excel trong kiểm toán

ACCA là gì? Học ACCA để làm gì?