Excel cung cấp một loạt các hàm thống kê mà bạn có thể sử dụng để tính toán một giá trị đơn lẻ hoặc một mảng giá trị trong trang tính Excel của mình. Hãy cùng UniTrain khám phá những hàm để phân tích thống kê trong Excel cho người mới nhé!

Một số hàm Excel để phân tích thống kê

Excel có thể giúp bạn thực hiện tất cả các loại tính toán. Đây là lựa chọn các hàm bảng tính thống kê của Excel. Mỗi ô trả về một giá trị vào một ô đã chọn.Phân tích thống kê trong Excel cho người mới

Phân tích thống kê trong Excel cho người mới

Phân tích thống kê trong Excel cho người mới

Các hàm mảng trong Excel để phân tích thống kê

Công thức mảng tính toán một tập hợp các giá trị thay vì chỉ một. Dưới đây là các hàm mảng thống kê của Excel. Mỗi ô trả về một mảng giá trị vào một mảng ô đã chọn.

Trong phiên bản Microsoft 365 của Excel, bạn chọn một ô, nhập công thức, nhấn Enter và các giá trị còn lại tràn vào các ô còn lại của mảng.

Phân tích thống kê trong Excel cho người mới

Công cụ phân tích dữ liệu Excel

Excel’s Analysis ToolPak là một tiện ích cung cấp một bộ công cụ phân tích thống kê phong phú. Dưới đây là một số công cụ trong ToolPak. Lưu ý rằng công cụ cuối cùng, Logistic Regression, nằm trong XLMiner’s Analysis ToolPak, không phải Excel.

Phân tích thống kê trong Excel cho người mới Phân tích thống kê trong Excel cho người mới Phân tích thống kê trong Excel cho người mới

Nguồn: dummies.com

Xem thêm

COMBO EXCEL FOR ANALYSTS

Cách sử dụng XLOOKUP và ví dụ

Cách tự động highlight ngày trong Excel