Power Query là gì?

Power Query là công cụ xử lý, chuẩn hóa và tổng hợp dữ liệu với giao diện dễ dàng sử dụng để thao tác và chỉnh sửa các bước thực hiện. Với Power Query, quy trình xử lý dữ liệu được thực hiện thông qua 3 bước Extract, Transform, Load – ETL

Power Query có thể làm được gì?

Việc xử lý dữ liệu có thể chiếm tới 80% thời gian làm việc, dẫn đến việc đưa ra các phân tích và quyết định kinh doanh không kịp thời. Power Query giúp cho quá trình xử lý dữ liệu trở nên dễ dàng hơn, giải quyết được những vấn đề phức tạp một cách nhanh chóng và tự động hóa.

Các ứng dụng thực tế của Power Query

Consolidate – Append query

Ứng dụng append trong Power Query là thao tác nối dữ liệu từ 2 hoặc nhiều bảng với nhau tạo thành 1 bảng dữ liệu tổng hợp. Dữ liệu có thể được tổng hợp từ nhiều Sheet Excel, File Excel, File CSV, hoặc tất cả các file trong một hoặc nhiều folder.

VD: 2 bảng dữ liệu của 2 cửa hàng A và B được nối vào với nhau tạo thành bảng dữ liệu tổng

Consolidate

Lookup – Merge query

Tương tự tính năng Vlookup trong Excel thông thường, ứng dụng Merge query tạo ra bản dữ liệu mới từ dữ liệu của 1 bảng chính, kết hợp thêm với dữ liệu ở bảng phụ, nếu 2 bảng này có liên hệ với nhau thông qua 1 cột dữ liệu.

VD: Bảng dữ liệu về số lượng bán hàng và bảng dữ liệu về giá được nối với nhau theo cột Mã sản phẩm

Merge

 

Split Column

Ứng dụng split column trong Power Query là thao tác tách 1 ô/cột dữ liệu thành nhiều ô/cột dữ liệu dựa vào ký tự đặc biệt trong ô dữ liệu đó.

VD: Cột dữ liệu Days được tách ra thành nhiều dòng dựa vào ký tự dấu phẩy

Split

Pivot column

Tương tự tính năng Pivot Table trong Excel, Pivot Column là thao tác để chuyển đổi cấu trúc dữ liệu từ dòng thành nhiều cột.

VD: Chuyển đổi dữ liệu bị sai cấu trúc thành dữ liệu chuẩn

Pivot

Group by

Tính năng giúp cho người dùng gộp các dữ liệu có cùng điều kiện ở 1 hoặc nhiều cột, và thực hiện các phép tình như Sum/Count ở các cột còn lại.

VD: Tính tổng Sale theo Ordernumber

Group

 

Học Power Query như thế nào?

Với các úng dụng thực tế giúp tiết kiệm 80% thời gian xử lý dữ liệu, và thiết kế thân thiện với người dùng Excel và Power BI, Power Query là công cụ vô cùng hữu ích cho những người thường xuyên xử lý với dữ liệu lớn và cần tự động hóa các thao tác thủ công.

UniTrain là đơn vị đào tạo đầu tiên về công cụ Power Query để ứng dụng và hỗ trợ người làm việc với dữ liệu lớn trong Excel một cách hiệu quả bằng những ứng dụng thông minh (Business intelligence) của Excel để tổ chức và quản lý dữ liệu bao gồm: Power Query, Power Pivot và Pivot Table .

Chương trình đào tạo được thiết kế mang tính thực tiễn cao, phương pháp giảng dạy logic, dễ hiểu, tập trung 100% vào thực hành và giải quyết tình huống thực tế trong quá trình học.

⇒  Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Cảm nhận học viên tại UniTrain

Khóa học Data Management rất hữu ích. Thầy An rất nhẫn nại, giảng chi tiết để học viên có thể theo kịp dù các phần về sau có phức tạp và khó hơn. Thầy luôn gợi mở để kích thích học viên có thể cố gắng thử làm trước, rồi sau đó hướng dẫn để so sánh với đáp án. Nhờ cách này mà mình đã nhớ luôn ngay khi học trên lớp và tự mình tìm ra những vấn đề riêng để hỏi. Nội dung khóa học sát với môi trường doanh nghiệp và thực tiễn, giúp mình có thể làm hiệu quả, rút ngắn thời gian trong công việc hằng ngày.

Chị Huỳnh Thị Bảo Trân – Country Commercial Buyer tại Novartis Pharma AG, Ths. Tài chính UEH

Xem thêm:

Combo Excel BI tools

Power Query và Power Pivot: Công cụ hỗ trợ kinh doanh thông minh trong Excel

Khi nào sử dụng Power Query?