Có lẽ ai cũng biết bảng trong Excel được dùng để sắp xếp và phân tích dữ liệu (như hình dưới). Thông thường, người dùng sẽ định dạng bảng Excel để có thể dễ dàng so sánh dữ liệu giữa hai bảng. Tuy nhiên, với một bảng chứa quá nhiều số liệu, thì làm thế nào để so sánh dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả? Bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho bạn 2 cách so sánh các bảng dữ liệu trong Excel.

0- an overview image of comparing tables in Excel

1. Sử dụng định dạng có điều kiện để so sánh các bảng và làm nổi bật sự khác biệt trong Excel

Sử dụng tính năng Unique để so sánh hai bảng

Bạn có thể tạo quy tắc định dạng duy nhất để so sánh hai bảng và làm nổi bật những điểm khác biệt bằng cách:

Bước 1: Chọn phạm vi ô B4:F10.

Bước 2: Chọn tab Home > Conditional Formatting > Chọn New Rule.

6-selecting new rule to utilize unique formatting rule

Bước 3: Trong hộp thoại New Formatting Rule, chọn Format only unique or duplicate values trong mục Section. 

Bước 4: Chọn unique trong phần Format all. 

Bước 5: Chọn Format để chọn màu nền tùy thích > OK.

7- choosing “format only unique or duplicate values” and background color

Kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

8- comparing two tables and highlighting differences by utilizing unique formatting rule

Sử dụng công thức để so sánh hai bảng

Bạn có thể sử dụng toán tử Not Equal (“<>”) để so sánh hai bảng trong Excel bằng cách:

Bước 1: Chọn phạm vi ô F5:F10. 

Bước 2: Chọn tab Home > Conditional Formatting > New Rule. 

1- selecting a new rule to use the not equal operator in Excel to compare two tables

Bước 3: Trong hộp thoại New Formatting Rule, chọn Use a formula to determine which cells to format trong mục Select a Rule Type.

2- Editing New Formatting Rule dialog box

Bước 4: Trong hộp thoại Format Cells, chọn màu tùy thích trong mục Background Color > OK.

3- selecting background color under Fill tab

Bước 5: Chọn OK.

4- setting conditional formatting to compare two tables

Kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

5- final output image of using not equal operator in excel to compare two tables

Sử dụng Power Query để so sánh hai bảng và hợp nhất tất cả các giá trị

Giả sử có tập dữ liệu Products Record mới gồm: Item ID, Item,Price. Các bước thao tác:

Bước 1: Chọn 1 ô bất kỳ trong phạm vi tệp dữ liệu > chọn Insert > chọn Table.

16- converting dataset into tables

Bước 2: Trong cửa sổ Create Table, chọn phạm vi B4:D13 > chọn My table has headers > chọn OK.

17- editing create table window

Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

18- created table from products record dataset

Bước 3: Để đặt tên cho bảng này, hãy chọn bất kỳ giá trị bên trong bảng > chọn Table Design > Properties > nhập Products trong hộp văn bản Name.

19- naming the create table

Bước 4: Tương tự, tạo thêm hai bảng có tên Shop_AShop_B:

20- creating Shop A and Shop B tables

Bước 5: Nhấp chuột phải vào bất kỳ ô trong Products Record và chọn tùy chọn Get Data from Table/Range.

21- selecting Get Data from Table/Range option from the context menu

Sau đó, bạn có thể thấy bảng Products được hiển thị trong Power Query.

22- showing products table in power query

Bước 6: Chọn tab Home, chọn Close & Load > chọn Close & Load To.

23- selecting Close & Load To option from power query home tab

Bước 7: Trong cửa sổ Import Data, chọn Only Create Connection > OK.

24- editing import data window

Bước 8: Làm tương tự để nhập dữ liệu của bảng Shop_AShop_B vào Power Query.

25- importing data from Shop_A and Shop_B tables to Power Query

Bước 9: Nhấp chuột phải vào Queries > chọn tùy chọn New Query > chọn Other Sources > chọn Blank Query.

26- editing queries pane area

Bước 10: Khi một truy vấn mới được tạo, hãy đổi tên thành “Merge All Values“.

27- creating new query named Merge All Values

Bước 11: Chọn truy vấn Merge All Values và chèn công thức dưới đây để so sánh hai bảng và hợp nhất các giá trị thông qua truy vấn nguồn:

=List.Union({Shop_A[Name],Shop_B[Name]},Comparer.OrdinalIgnoreCase)

Sau đó, hãy nhấn Enter.

28- inserting query formula to compare two tables and merge values

Như vậy, bạn đã so sánh và hợp nhất hai bảng và lấy được tất cả các dữ liệu duy nhất của Shop A Shop B.

Nguồn: Exceldemy

Xem thêm

Khóa học Combo Excel for Professionals

Cách tự động chia tỉ lệ trục biểu đồ trong Excel

Tính năng Excel mới toanh bạn không nên bỏ lỡ

Free Download: Excel Smart Guide

Tags