Để có thể phân tích dữ liệu và kết luận những thông tin quan trọng từ hai bảng khác nhau trong Excel, người dùng cần phải thực hiện so sánh các giá trị của hai bảng. Và Power Query chính là công cụ giúp người dùng có thể so sánh dữ liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Trong bài viết này, UniTrain sẽ giới thiệu bạn cách so sánh bảng dữ liệu bằng Power Query.

Giả sử có một tập dữ liệu về Students’ Records, bao gồm: Student IDName.

Students' Records Dataset

Và bạn có một tập dữ liệu về Passed Students’ Records trong Term 1Term 2 (như hình dưới).

Term Wise Students' Records to Compare Two Tables with Power Query

Bây giờ, người dùng cần so sánh tập dữ liệu Passed Students Records cho hai học kỳ, cũng như cần tìm những học sinh đậu cả hai học kỳ và những học sinh đậu ít nhất một học kỳ. Hãy cùng UniTrain thao tác so sánh bằng Power Query nhé!

So sánh hai bảng và hợp nhất tất cả các giá trị bằng Power Query

Đầu tiên, người dùng cần tìm những sinh viên đã đậu ít nhất một học kỳ. Để làm được điều đó, người dùng phải so sánh và hợp nhất các giá trị của hai bảng bằng cách:

Bước 1: Chuyển đổi tất cả phạm vi tập dữ liệu thành bảng.

Bước 2: Chọn Insert > chọn Tables > Table.

Convert Range to Table to Compare with Power Query

Bước 3: Cửa sổ Create Table sẽ hiển thị, chọn phạm vi B4:C14 > chọn My table has headers > chọn OK.

Create Table Window

Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Students Record Table

Bước 4: Để đặt tên cho bảng này, hãy chọn bất kỳ giá trị > chọn tab Table Design > nhập Students trong mục Table Name. 

Rename the Table

Bước 5: Tạo thêm hai bảng và đặt tên Term_1Term_2 từ trong bảng dữ liệu Passed Students Record. 

Two Table to Compare with Power Query

Bước 6: Chọn bất kỳ ô nào trong bảng dữ liệu Students Record > chọn Get Data from Table/Range.

Open the Power Query Window to Compare Two Tables

Sau đó, bảng dữ liệu sẽ được hiển thị trong Power Query (như hình dưới).

Students Table in the Power Query Window

Bước 7: Chọn tab Home > Close & Load > Close & Load To…

Choose Close & Load To Option

Bước 8: Cửa sổ Import Data hiển thị, chọn Only Create Connection > chọn OK. 

Import Data Window

Bước 9: Thao tác tương tự cho từng bảng Term_1Term_2 để nhập bảng dữ liệu vào Power Query.

Tables to Compare in Power Query

Bước 10: Nhấp chuột phải vào Queries > chọn New Query > Other Sources > Blank Query. 

Create a New Blank Query to Compare Two Tables in Power Query

Bước 11: Khi một truy vấn mới hiện ra, đổi tên thành “Merge All Values”. 

Rename the Query

Bước 12: Hãy chọn truy vấn Merge All Values và chèn công thức dưới đây để so sánh hai bảng và hợp nhất các giá trị:

=List.Union({Term_1[Name],Term_2[Name]},Comparer.OrdinalIgnoreCase)

Bước 13: Nhấn Enter.

Formula to Compare Two Tables and Merge Values in Power Query

Sau khi thao tác, bạn đã so sánh và hợp nhất hai bảng và có được những học sinh đã đậu qua ít nhất một học kỳ.
Bước 14: Để lấy ID, hãy chọn Query Settings ở bên phải > chọn APPLIED STEPS > nhấp chuột phải vào tùy chọn Source > chọn tùy chọn Insert Step After.

Query Settings Pane

Bước 15: Một bước mới sẽ được thêm vào. Hãy đổi tên thành “Insert IDs”.

Rename the Created Step

Bước 16: Hãy chọn “Insert IDs” và chèn công thức sau vào thanh công thức:

=Table.SelectRows(Students,eachList.ContainsAny({[Name]},Source))
Bước 17: Nhấn Enter.
Formula to Show Respective Student IDs
Nguồn: Exceldemy
Xem thêm

Tags