Ngay cả trong những thời điểm tốt nhất, việc đo lường giá trị hợp lý có thể đòi hỏi sự đánh giá và ước tính đáng kể. Hiện tại, đây là việc làm khó khăn do thị trường tài chính biến động và sự bất ổn kinh tế của các sự kiện chính trị, lạm phát và lãi suất gia tăng. Tất cả những yếu tố này làm gia tăng áp lực lên các công ty khi họ thực hiện phán đoán trong việc đo lường giá trị hợp lý.

Để giải quyết khó khăn này, KPMG cho ra đời sổ tay đo lường giá trị hợp lý. Tài liệu này sẽ giúp doanh nghiệp của bạn áp dụng các nguyên tắc Đo lường giá trị hợp lý của IFRS 13 Fair Value Measurement và Topic 820 Fair Value Measurement đồng thời hiểu được những điểm khác biệt chính giữa Chuẩn mực kế toán IFRS và GAAP của Hoa Kỳ.

TẢI NGAY TẠI ĐÂY

Xem thêm

Combo Khóa học Data Analytics for professionals

Combo Advanced Excel for Professionals 

Học SQL cho người mới bắt đầu chưa bao giờ thú vị đến vậy