Mới đây, PwC đã phát hành Sổ tay Thuế 2022 bản mới nhất. Đây là tài liệu toàn diện về thuế ở Việt Nam – dành cho cả người nộp thuế doanh nghiệp và cá nhân. Bản cập nhật này bao gồm các thay đổi phát sinh trong năm 2022 do các ưu đãi kích thích COVID-19 từ chính phủ và các thay đổi quan trọng khác phát sinh đối với người nộp thuế vào năm 2022.

Sổ tay Thuế năm 2022 này xem xét các loại thuế bao gồm:

– Các loại thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, khấu trừ nhà thầu nước ngoài
– Hiệp định đánh thuế hai lần
– Chuyển giá
– Thuế bán hàng đặc biệt
– Lịch tuân thủ năm 2022
– Chính sách hỗ trợ trong Đại dịch COVID-19

Tải xuống Sổ tay thuế Việt Nam 2022 của PwC để xem thuế được áp dụng như thế nào tại Việt Nam, kể cả đối với người nộp thuế nước ngoài và người không cư trú, đồng thời để xem nhiều bảng với các mức thuế suất và ứng dụng khác nhau trên các loại thuế.

 

Xem thêm

Người Việt Nam suy nghĩ gì về công nghệ?

Chính sách mới về thuế, kế toán – kiểm toán có hiệu lực tháng 4/2022

Các loại thuế cần biết khi kinh doanh tại Việt Nam

Phân biệt kế toán thuế và kế toán nội bộ

Nhà lãnh đạo cần hiểu biết thế nào về thuế và tài chính để quản trị hiệu quả?