Công nghệ mang lại nhiều cơ hội hơn rủi ro: Việt Nam lạc quan hơn so với các nước khác.
 
– 85% người được hỏi nói rằng công nghệ mang lại nhiều cơ hội hơn là rủi ro. Mức độ lạc quan này cũng cao hơn mức trung bình toàn cầu (50%).
89% nói rằng họ có cảm nhận tích cực về vai trò của công nghệ đối với công việc của họ, cao hơn mức trung bình của toàn cầu (61%).
 
Người Việt Nam tin rằng công nghệ sẽ có lợi cho sự nghiệp tương lai của họ.
 
90% người được hỏi cho rằng sự phát triển công nghệ sẽ cải thiện triển vọng việc làm của họ trong tương lai. Mức độ lạc quan này cao hơn mức toàn cầu (60%).
 
Tuy vậy, họ cũng có những lo ngại xung quanh vấn đề đảm bảo việc làm.
 
– 45% người được hỏi chia sẻ sự lo lắng rằng tự động hóa sẽ khiến công việc gặp rủi ro.
Trích Báo cáo mức độ sẵn sàng về kỹ năng số Việt Nam – PwC Việt Nam

Xem thêm

Download tài liệu Global Economic Themes 2020

Download tài liệu Accounting for the future – 5 firms share their strategies