Bộ tài liệu hệ thống tài khoản kế toán song ngữ Anh – Việt do UniTrain trực tiếp biên soạn giúp bạn đọc nắm chắc và phát triển thuật ngữ trong bảng hệ thống Kế toán. Hơn nữa, bộ tài liệu là công cụ hỗ trợ đắc lực cho bạn trong quá trình theo đuổi ACCA.

Nội dung sách:

– Các thuật ngữ tiếng Anh trong bảng hệ thống tài khoản được dịch sang tiếng Việt dễ dàng tra cứu.

– Được cập nhật mới nhất theo Thông tư 200 của Việt Nam.

– Được sắp xếp theo thứ tự danh mục hệ thống tài khoản Kế toán doanh nghiệp (số hiệu tài khoản cấp 1 & 2, tên tài khoản được ghi chi tiết và cụ thể).

– Được biên soạn và cố vấn từ giảng viên giàu kinh nghiệm ACCA của UniTrain.

Xem thêm

 – Download Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ACCA F2 – Kế toán quản trị

 – Download Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ACCA F3 – Kế toán tài chính

Leave us a Reply