Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành ACCA F2 – Kế toán quản trị là bộ môn kiến thức phần Module 1 ở chương trình ACCA. F2 là môn tiền đề của môn F9 – Quản trị tài chính ở phần kỹ năng. Việc nắm chắc và phát triển kiến thức ở môn học F2 giúp học viên hiểu được cách thức chuẩn bị và xử lý các thông tin định tính và định lượng cơ bản. Từ đó hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và đưa ra quyết định trong các trường hợp kinh doanh.

Nội dung sách:
– Các thuật ngữ tiếng Anh trong ACCA F2 được dịch sang tiếng Việt kèm diễn giải chi tiết.
– Biên soạn đầy đủ 24 chương của quyển F2.
– Được sắp xếp theo thứ tự từng chương.
– Được biên soạn và cố vấn từ giảng viên ACCA của UniTrain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download tài liệu tiếng Anh chuyên ngành ACCA F3

Leave us a Reply