Bộ tài Tiếng Anh chuyên ngành – Thuế liệu được UniTrain biên soạn giúp bạn đọc nắm chắc và phát triển kiến thức cơ bản về Thuế.

Nội dung sách:
– Các thuật ngữ tiếng Anh về Thuế được dịch sang tiếng Việt với diễn giải chi tiết.
– Được sắp xếp theo thứ tự Alphabet.
– Được biên soạn và cố vấn từ giảng viên ACCA của UniTrain.

Thue

Xem thêm

 – Download Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ACCA F2 – Kế toán quản trị

 – Download Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ACCA F3 – Kế toán tài chính

Leave us a Reply