Bạn là người mới học SQL, nhưng không biết bắt đầu từ đâu?  Vậy thì đây sẽ là bản tài liệu thích hợp để bạn xuất phát với kiến thức cơ bản nhất của SQL – Query. Từ Novice thành Professionals với 250 trang tài liệu ngay!

Một số nội dung chính:
Chap1: Relational Database Overview
Chap2: Simple Queries on One Table
Chap3: A First Look at Joins
Chap4: Subqueries
Chap5: Self Joins
Chap6: Multiple Relationship Between Tables
Chap7: Set Operations

TẢI NGAY TẠI ĐÂY

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Các kiểu dữ liệu trong SQL

Nhân sự non-IT nên học kỹ năng Technology nào? Tại sao?