Cost Accounting là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong kinh doanh, và được đưa vào như một khóa học trong các chương trình đại học và sau đại học. Nhưng nếu bạn đã từng cảm thấy khó khăn bởi các thuật ngữ hoặc khái niệm của Cost Accounting. Đừng lo lắng, UniTrain đem đến cho bạn Cost Accounting For Dummies, giúp bạn giải quyết những khó khăn này.

Trong Cost Accounting For Dummies, bạn sẽ được thực hiện các chủ đề cơ bản và nâng cao qua từng bước, biết cách xác định chi phí và cách phân bổ chúng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ. Ngoài ra còn được học cách xác định khoản chi vốn có đáng giá không và cách thiết kế mô hình ngân sách dự báo những thay đổi của chi phí dựa trên mức độ hoạt động.