XLOOKUP là sự kế thừa của hàm VLOOKUP mang tính biểu tượng, là một trong những hàm được sử dụng nhiều nhất trong Excel.
UniTrain gửi tặng bạn tài liệu Hướng dẫn XLOOKUP – Hàm mới mạnh mẽ của Excel do chính UniTrain biên soạn.
Tài liệu này bao gồm:
✔ Giới thiệu hàm XLOOKUP
✔ So sánh XLOOKUP và VLOOKUP
✔ Ví dụ XLOOKUP từ cơ bản đến nâng cao
Xem thêm