Đây là cuốn cẩm nang của một Business Analyst, bao gồm tóm tắt hữu ích về các công cụ, kĩ thuật, chiến thuật để xác định các vấn đề, xác định cơ hội từ đó phân tích và đưa ra các giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển.

Business analysis for dummies có thể giúp bạn trả lời một số vấn đề quan trọng:

  • Vì sao doanh nghiệp phải thực hiện dự án này, và liệu giải pháp thay đổi có mang lại giá trị cho doanh nghiệp hay không?
  • Cách đề xuất nhiều giải pháp để giải quyết một vấn đề, đánh giá để đưa ra giải pháp tối ưu.
  • Quy trình của Business analysis, các bên liên quan, cách sử dụng các công cụ và kĩ thuật trong quá trình phần tích nghiệp vụ.
TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY