Bạn muốn so sánh DATE trong Excel nhưng không thực hiện được? Trong bài viết này, UniTrain sẽ giải thích tại sao các công thức so sánh ngày tháng trong Excel không hoạt động và đưa ra một số giải pháp khắc phục cho vấn đề này.

overview of compare dates not working

Lý do 1: Ngày tháng năm được nhập vào Excel dưới dạng biểu thức số học 

Đôi khi, Excel không nhận dạng được ngày tháng năm dưới dạng biểu thức số học (như hình dưới).

Date as Arithmetic Expression in Excel (compare dates in excel not working)

Ở đây, người dùng đã so sánh ngày 2 tháng 2 năm 2022 với ngày 2 tháng 2 năm 2023 (02/02/2022 < 02/02/2023) là “TRUE”. Tuy nhiên, kết quả hiện ra là “FALSE”. Điều này là do Excel đang nhận dạng đây là một biểu thức số học. Cụ thể là đang so sánh 2÷2÷2022 với 2÷2÷2023.

Cách khắc phục: Sử dụng hàm DATE để nhập ngày, tháng hoặc năm dưới dạng số

Để giải quyết vấn đề này, người dùng có thể sử dụng hàm DATE để nhập các số như ngày, tháng, năm. Trong thanh công thức, hãy nhập ngày theo cách sau:

=DATE(2022,2,2)<DATE(2023,2,2)
Use of DATE function to compare dates in Excel

Lý do 2: Ngày tháng năm được định dạng thành văn bản 

Nếu ngày được định dạng dưới dạng chuỗi văn bản thì dẫn đến phép so sánh có thể không hoạt động (như hình dưới):
Dates Are Formatted as Text String

Cách khắc phục: Thay đổi định dạng ngày 

Với lỗi này, người dùng cần thay đổi định dạng DATE bằng cách:
Bước 1: Chọn các ô chứa dữ liệu ngày tháng năm.
Bước 2: Chọn Formatting > Short Date. 
Changing Format of Date from Text to Short Date
Sau đó, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới:
Comparison of Dates in Excel

Lý do 3: Các giá trị thời gian ẩn của các ngày không giống nhau

Đôi khi, giá trị thời gian của ngày có thể không hiển thị mà bị ẩn; điều này dẫn đến lỗi không mong muốn (như hình dưới):
The Time Value of Dates Is Hidden

Cách khắc phục: Thay đổi định dạng ô để xem ngày và giờ

Ở đây, người dùng cần thay đổi định dạng của các ô để đảm bảo cả hai ô có cùng định dạng. Cách thao tác:
Bước 1: Chọn các ô chứa dữ liệu ngày, tháng, năm.
Bước 2: Chọn Formatting > More Number Formats. 
Chnaging Formatting of Cells (compare dates in excel not working)
Bước 3: Khi hộp thoại Format Cells hiển thị, chọn định dạng bao gồm cả ngày và giờ > chọn OK.
Changing Formatting of Dates in Excel
Cuối cùng, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới:
Comparison of Dates in Excel
Tóm lại, một trong những lý do chính dẫn đến hàm Date bị lỗi hay kết quả hiển thị không chính xác là định dạng ngày tháng chưa đúng. Do đó, bạn  hãy luôn kiểm tra định dạng của ô chứa ngày, tháng, năm khi thao tác nhé!
Xem thêm

Tags