Sổ Thuế của PwC 2018 cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành và một số dự thảo.

Nội dung:

– Hệ Thống Thuế
– Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)
– Giá giao dịch liên kết
– Thuế nhà thầu nước ngoài (“NTNN”)
– Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
– Thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)
– Thuế tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”)
– Thuế tài nguyên
– Thuế bất động sản
– Thuế bảo vệ môi trường
– Thuế xuất nhập khẩu
– Thuế thu nhập cá nhân
– Các khoản đóng góp vào bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
– Thuế khác
– Kiểm tra/ thanh tra thuế và các mức phạt

 

Xem thêm

 – Download Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ACCA F2 – Kế toán quản trị

 – Download Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ACCA F3 – Kế toán tài chính

1 Comment

Leave us a Reply